Väliste linkide haldamine

märts 21, 2023
Folderit

Folderit DHSis saate hoida, jagada ja süsteemis avada lisaks failidele ka välised veebilinke. Näiteks võite süsteemis hoida mõne väilise vormi (nt Google Forms) linke; Youtube’i video, koolitusmaterjalide linke, mida säilitatakse mõnel teisel platvormil; artiklite linke uudisteportaalidest oma ettevõtte kohta jpm. Välislingi lisamiseks:


Seostamine

märts 18, 2023
Folderit

Faile, kaustu ja linke saate soovi korral üksteisega seostada. Klõpsake faili või välislingi detailvaates ülemise tööriistariba nupule MUUDA. Kausta puhul olge lihtsalt sobivas kaustas ja valige tööriistaribalt MUUDA. Kerige vaade lõpuni alla, ning näete seal sektsiooni “Seostatud ressursid”. Klõpsake SIRVI, et valida ükshaaval ressursse, mis valitud üksusega seostada. Valida saate nii teisi faile, kaustu kui […]


Versioonihaldus

märts 17, 2023
Folderit

Sama faili erinevate versioonide säilitamine ühtsete metaandmetega on lihtne. Lisage faili detailvaates “Uus versioon” või muutke dokumenti läbi Office 365 integratsiooni ning detailvaatesse ilmub sektsioon “Teised versioonid”, kuhu salvestuvad varasemad failiversioonid. Olemasoleva faili uue versiooni lisamiseks tehke järgmist: Seejärel laaditakse fail automaatselt üles ja sellest saab eelmise faili asemel aktiivne versioon päises. Eelmine fail teisaldatakse […]


Ligipääsuõiguste haldus

märts 17, 2023
Folderit

Esialgu on teie ettevõttel vaid peakasutaja. Selle alla saab lisada teisi kasutajaid ning seejärel on võimalik kasutajatele anda ligipääse neile dokumentidele ja kaustadele, millele tarvis. Mõnele kasutajale võib anda ka administraatori tasemel ligipääsu kõike näha ja teha. Kõigile uutele kasutajatele on vaikimisi ligipääsetav vaid üks kaust: #Tiim (kui see ei ole välja lülitatud). Kõik muud […]


Kausta vaate seadistamine

märts 17, 2023
Folderit

Seda, millised andmetulbad kaustades näha on, saate ise seadistada. Saate lisada ka rohkem kui 3 tulpa, mis on vaikimisi vaates, ning valida nende tulpade järjekorra. Välja saab kuvada süsteemile vaikimisi teadaolevat metainfot (millal faili viimati uuendati, säilitusaega jms), aga ka enda loodud metaväljade sisu. Kausta vaate/tulpade muutmine Klõpsake kaustal ning valige ülemiselt menüüribalt TULBAD. Avaneb […]


Duplikeerimine

märts 17, 2023
Folderit

Faile ning kaustu (koos alamkaustadega) saab süsteemis soovi korral duplikeerida. See on kasulik kui soovite mõnda dokumendipõhja taaskasutada või mõnda kaustastruktuuri teistes asukohtades korrata. Failide ja kaustade duplikeerimine Klõpsake failil või kaustal ning valige ülemiselt tööriistaribalt DUPLIKEERI. Avanevast aknast valige asukoht, kuhu duplikaat luuakse ning klõpsake nuppu DUPLIKEERI.


MS Office 365 failide loomine ja muutmine

märts 16, 2023
Folderit

Folderitis saate veebipõhiselt luua ja muuta Wordi (.docx), Exceli (.xlsx) ja PowerPointi (.pptx) faile. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema aktiivne Microsoft 365 for Business tellimus ja teie brauseris peab olema „Prevent cross-site tracking” valik välja lülitatud. Uue Wordi, Exceli ja PowerPointi faili loomine MS Office’i dokumendi loomiseks klõpsake nupu “Laadi” kõrval olevat nooleikooni ja […]


Kaustad

märts 15, 2023
Folderit

Kõrgeima taseme kaustad, ehk peateemad leiate süsteemi vasakpoolsest veerust. Peateemad on kausta- ja failivaates alati nähtavad. Uue konto puhul näete seal kaustu nagu Sissetulev, #Tiim, Raamatupidamine, Personal jms. Kõikide nende nimed on muudetavad, kaustad on ümberjärjestatavad ning enamust saab ka kustutada. Luua saab ka uusi Peateemasid. Kaks erikausta on SISSETULEV ja #TIIM, neid saab küll […]


Failide/kaustade liigutamine

märts 15, 2023
Folderit

Folderitis failide ümberkorraldamiseks on kaks võimalust: lohistamine ja sihtkausta valik sirvijast. LOHISTAMINE: Kui hõljutate hiirekursorit nimekirjavaates mis tahes faili või kausta kohal, kuvatakse ressursi vasakul küljel punktiiridega lohistamispideme ikoon. Klõpsake sellel hiire vasakut nuppu ja hoidke seda all. Võimalikud sihtkohad, kuhu saate oma faili/kausta lohistada, on esile tõstetud kollasega. Lohistage fail/kaust uude asukohta ja vabastage […]


Otsing

märts 15, 2023
Folderit

Folderitis on kaheastmeline otsing: kiirotsing ja süvaotsing (OCR ja parameetrid). KIIROTSING — kui hakkate midagi otsinguväljale kirjutama, pakub süsteem reaalajas vasteid, mis põhinevad faili/kausta nimel või metaandmetel. SÜVAOTSING avaneb kui klõpsate otsingunupule (luup). Sel juhul otsitakse lisaks metaandmetele ja failide/kaustade nimedele ka failide sisust (Optical Character Recognition või OCR-tehnoloogia abil). OCR-toega sisuotsing leiab otsingutermineid PDF-, […]