Kahefaktoriline autentimine (2FA)

veebruar 9, 2022
Kent, folderit.com

Tegeleme oma klientide andmete kaitsmisega iga päev. SSL-ühendused, 256-bitine andmete krüpteerimine, kolmekordne varundus, kontrolljäljed ja kohandatav paroolipoliitika mängivad igaüks selles oma olulist rolli.


Dokumendihaldus haridusasutustele

aprill 9, 2021
Kent, folderit.com

Iga haridusasutus, nii kool, lasteaed kui ka spetsialiseerunud õppeasutus, peab suutma hallata suurt hulka dokumente. Ning selleks on kahtlemata tarvis tööriista, mis aitaks andmete nõuetekohasel hoiustamisel, ligipääsuõiguste haldamisel ning andmete struktureerimisel.


Kuidas laadida üles kaustu?

veebruar 17, 2020
Mari Laatre, folderit.com

Kaustade, sh faile sisaldavate kaustastruktuuride üleslaadimine on täiesti võimalik. Pakkides oma arvutis oleva kaustastruktuuri ZIP-failiks saad selle Folderiti üles laadida ning süsteemis taas lahti pakkida!


Digiteerimine digiteeritud failide säilitamine

Digiteerimine ja digiteeritud failide säilitamine

jaanuar 20, 2020
Maila Kukk

Seoses üleminekuga täisdigitaalsele dokumendihaldusele tuleb ettevõtetes aina rohkem läbi mõelda paberdokumentide digiteerimise ja digiteeritud failide säilitamise otstarbekas ning finantsiliselt optimaalne korraldus.


Maila Kukk Folderiti dokumendihaldusspetsialist

PERSOONILUGU: Maila Kukk — dokumendi- ja arhiivihalduse ekspert

detsember 19, 2019
Joanna Laast

Maila Kukk on dokumendihalduse ja arhiivinduse ekspert, kelle tasemel teadmistega inimesi ei ole Eestis just palju.


Folderit dokumendihaldus Austraalias

Folderit alustas koostööd Fuji Xerox Austraalia ettevõttega

mai 29, 2019
Kent, folderit.com

Eesti dokumendihaldussüsteemi Folderit arendajad sõlmisid partnerluslepingu Fuji Xeroxiga, mis integreerib Folderiti nende Austraalias müüdavate skänneritega ja pakutavate teenustega.


Uuenduste juhtimine

Uuenduste juhtimine: juht ja uuendused

aprill 17, 2019
Peep Raju

Juht ja uuendused on need mõisted, mis alati kipuvad käima käsikäes. Iga organisatsiooni juhtimise edukus on seotud tippjuhi isiksuse eripäraga.


Organisatsiooni juhtimine

Organisatsiooni juhtimine

märts 2, 2019
Peep Raju

Organisatsiooni juhtimise stiili puhul saavad määravaks kaks peamist asjaolu. Ühelt poolt organisatsiooni sisu ja strateegia ning teisalt tippjuhi individuaalne eripära.


Organisatsiooni juhtimisstruktuur

Organisatsiooni juhtimisstruktuur

jaanuar 25, 2019
Peep Raju

Klassikaliseks organisatsiooni juhtimisstruktuuriks loeme ikka sellist, kus kõrgeimal positsioonil troonib tippjuht (peadirektor, tegevdirektor, juhatus liige), kellele alluvad valdkondade juhid (osakondade-, teenistuste juhid).


Dokumentide digitaalne arhiveerimine

Dokumentide digitaalne arhiveerimine

detsember 25, 2018
Kent, folderit.com

Organisatsioonid vajavad oma igapäevaseks toimimiseks informatsiooni ning kogu seda vajalikku teavet arhiveeritakse üldjuhul dokumentidena. Seega on andmete arhiveerimine oluline osa iga organisatsiooni tegevusest, olenemata organisatsiooni tüübist (aktsiaselts, mittetulundusühing, klubi, selts, ühistu jne).  Iga organisatsiooni jaoks on failide arhiveerimine hädavajalik ning seda läbi kogu tema tegevusperioodi. See kuidas erinevad organisatsioonid oma tegevuseks vajalikke dokumente arhiveerivad, sõltub […]