Kuidas saame aidata?
Print

Kausta vaate seadistamine

Seda, millised andmetulbad kaustades näha on, saate ise seadistada. Saate lisada ka rohkem kui 3 tulpa, mis on vaikimisi vaates, ning valida nende tulpade järjekorra. Välja saab kuvada süsteemile vaikimisi teadaolevat metainfot (millal faili viimati uuendati, säilitusaega jms), aga ka enda loodud metaväljade sisu.

Kausta vaate/tulpade muutmine

Klõpsake kaustal ning valige ülemiselt menüüribalt TULBAD. Avaneb vaade, kus saab lisada ja ümber järjestada infovälju tulpadena. Klõpsake sinisele plussile, et lisada veel tulpi. Soovi korral märgistage märkeruut “Kohalda ka alamkaustadele” ning salvestage vaade.

Uus vaade kuvatakse kõigile kausta ligipääsevatele inimestele ühtmoodi, ühe kasutaja muudatus mõjutab kõikide vaadet kaustas.

Pisipiltvaade kaustas

Kausta vaate saab vahetada nimekirjavaatest pisipiltvaateks, millisel juhul tulpi ei kuvata ja kõik dokumendid, millele eelvaadet saab genereerida, kuvatakse pisipiltidena. Pisipildile klõpsamine avab dokumendi eelvaate. Kausta pisipildile klõpsamine avab kausta.

Kas juhendist oli abi?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
Please Share Your Feedback
How Can We Improve This Article?