Eestlased armastavad korda. Eestlaste kodud on üldiselt korras, eestlaste isiklik- ja tööelu on üldiselt hästi korrastatud. Ei ole lõunamaadele omast maniana-filosoofiat, vaid tööd tehakse ära õigeaegselt, täpselt ja organiseeritult. Seepärast sobime rahvusvahelistes tegemistes alati hästi sakslastega ja nende ordnung-iga.

Pole siis imestada midagi, et Eesti ettevõtted kasutavad päris mitmesuguste erinevate, sh mitmete Eesti ettevõtete loodud dokumendihaldussüsteeme. Levinuimad dokumendihaldustarkvarad, mida Eestis peale Folderiti kasutatakse, on Dokumendihaldurite Ühingu (kuhu ka Folderit kuulub) andmetel, järgmised:

  • Alfresco
  • Amphor
  • DocLogix
  • Documentum
  • GoPro IBM Eesti
  • OpenText Content Server
  • Oracle Universal Content Managment/Records Management
  • Postipoiss
  • Webdesktop
  • SharePoint

Igaühel on kahtlemata oma lugu ja omad eelised, Folderiti eelistest saad lugeda näiteks siit ning võimalustest ülevaadet andvat videotuvustust vaadata siin: