Kuidas saame aidata?
Print

Raportid ja kontrolljälg

Iga kausta jaluses on nupud kaustades sisalduvate failide raportite allalaadimiseks ning igal kaustal ja failil oma kontrolljäljed.

Administraatoritel on aga märksa laiemad võimalused oma organisatsiooni andmetega toimuvast ülevaate saamiseks. Kõiki raporteid näeb süsteemis, aga saab ka alla laadida Exceli, OpenOffice, CSV ja PDF formaadis.

Admin töölaud ja raportid

Sellele pääsete ligi administraatorina vasakust alumisest nurgast ADMIN TÖÖRIISTAD > TÖÖLAUD JA RAPORTID valides.

  • Duplikaatide raport — süsteem võrdleb failide räsisid ning leiab duplikaadid ka siis kui failide nimed on erinevad.
  • Kooskõlastusel olevate dokumentide raport — kõik dokumendid, mis on organisatsioonis hetkel kooskõlastamisel. Näha on dokumendi nimi, töövoo algus ja inimese nimi, kelle otsust järgmisena vajatakse.
  • Säilitamise lõpetavad dokumendid — dokumendid, millele on seatud säilitustähtaeg ning see on lähema 30 päeva jooksul
  • Kehtivusaja lõpetavad dokumendid — kuvatakse kõik dokumendid, mille kehtivusaeg on lõppenud või see on lõppemas lähema 30 päeva jooksul
  • Kõigi failide raport — kuvab kõigi süsteemis hoitavate dokumentide koguarvu ning dokumentide info.Kõiki raporteid saate ka alla laadida Exceli, OpenOffice, CSV ja PDF formaadis.

Täielik kontrolljälg

See vaade võimaldab näha kõiki tegevusi, mida keegi on teie ettevõtte DHSis olevate andmetega teinud, saate raporteid filtreerida kuupäevavahemiku, tegevuse ja kasutajanime järgi. See globaalne kontrolljälg on kõige paindlikum ja võimekam raportite genereerimise vahend.

Kas juhendist oli abi?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
Please Share Your Feedback
How Can We Improve This Article?