Kuidas saame aidata?
Print

Metaandmed

Folderit DHS võimaldab kasutada erinevate andmetüüpidega metaandmeid, luua kaustades metaväljade malle oma loodud väljadega ning lisada metaandmeid nii failidele, kaustadele kui ka süsteemis hoitavatele välislinkidele. Metaandmeid näeb faili detailvaates, saab välja kuvama seadistada kaustade nimekirjavaates ning kasutada otsinguparameetritena. Märksõnu kaab kasutada ka ressursside välja jagamise alusena — kõik sama märksõnaga failid/kaustad saab välja jagada, jagades vastavat märksõna administraatorina.

Metaandmete sisestamiseks või muutmiseks klõpsake failil või kaustal ja valige tööriistaribalt MUUDA.

Kohandatavad metaväljad ja metaväljade mallid kausta tasemel

Saate luua metaandmevälju nii üksikfailidele kui kaustadele, aga saate luua ka metaandmeväljade malli (template), mis kohaldab valitud väljad kõigile kaustas (ja soovi korral alamkaustades) olevatele ressurssidele.

Selleks klõpsake end kausta, kus soovite malli luua, ning valige tööriistaribalt META. Siin saate defineerida metaandmevälju, mis kohaldatakse kõigile kaustas olevatele ressurssidele ning näete, kui keegi on juba malli loonud.

Metaandmevälja lisamiseks klõpsake sinist PLUSS ikooni. Kui keegi on mõne metaandmevälja (kus tahes) juba loonud, saate avanevast nimekirjast seda taaskasutada valitud kausta mallis. Muul juhul klõpsake uuesti PLUSS rippmenüü lõpus. Avaneb uue metavälja defineerimise aken.

Andke metaväljale nimi ja kirjutage soovi korral väljale kirjeldus, et seda hiljem lihtsam mõista oleks. Edasi valige andmevälja TÜÜP. Andmetüübi valimine võimaldab süsteemil pakkuda välja täitjatele õiget formaati ning võimaldab otsingus kasutada andmetüübile sobivaid parameetreid (nt numbri puhu vähem kui / rohkem kui). Valikus on järgmised andmetüübid:

 • String — võib sisaldada nii tähti kui numbreid
 • Täisarv — võib sisaldada ainult täisnumbreid
 • Nimekiri — võimaldab defineerida nimekirja erinevad valikud
 • Pikk tekst — võimaldab välja täita mistahes tähe/numbri märkidega ja võimaldab suuri tekstimahte
 • URL — võimaldab lisada veebiaadressi
 • Märkeruutcheckbox
 • Kuupäev — võimaldab valida kuupäeva, kuu, aasta
 • Kuupäev/kellaaeg — võimaldab valida kuupäeva ning kellaaja
 • Komakohaga arv — võimaldab sisestada ka komakohaga arve
 • Kellaaeg — võimaldab sisestada ainult kellaaja
 • E-mail — võimaldab sisestada e-maili aadressi

Loodud või valitud metaandmeväli kuvatakse nimekirjas. Võite lisada veel metaandmevälju uuesti PLUSS ikoonile klõpsates.

Iga metaandmevälja kõrval näete nelja valikut:

 • Nõutud — kui linnutate selle märkeruudu, muutub vastava metaandmevälja täitmine kohustuslikuks. Kui metaväli pole täidetud, kuvatakse nimekirjavaates faili kõrval punast märget ja teadet.
 • Ka alamkaustades — selle märkeruudu linnutamine kohaldab vastava andmevälja ka malliga kausta alamkaustades
 • Kaasa — siit saate valida, mis üksustele metaväli külge pannakse. Kas ainult ühele või mitmele neist: failidele, kaustadele, linkidele
 • Prügikasti ikoon — kustutab vastava metaandmevälja

Klõpsake SALVESTA, et muudatused metaväljade mallis salvestada.

Vaikimisi metaandmeväljad

Mõned metaandmeväljad on igal dokumendil süsteemis kohe küljes ja kasutusvalmis. Neid välju ise luua ei ole tarvis.

 • Pealkiri – kuvab faili nime ja seda saab muuta. Pealkirja muutmine muudab faili nime. Faililaiendit muuta ei saa.
 • Märkused — väli pikemate tekstide jaoks, mis kirjeldavad dokumenti või selle sisu. Täieliku aadressiga veebisaitide (http://…., https://…) lisamine muudab lingid pärast salvestamist klikitavaks.
 • Märksõnad – märksõnad, mida saate faili lisada. Iga märksõna järele trükkige koma ‘ , ‘ .
 • Allkirjastajad – kui dokumendil on kellegi allkiri ja soovite selle otsinguga leitavaks teha või soovite seda lihtsalt välja kuvada, saate sellele väljale lisada allkirjastajate nimed. Sisestage iga nime järele koma “, “.
 • Dokumendi ID – süsteem genereerib automaatselt igale üleslaaditud dokumendile unikaalse numbri. Saate seda kasutada failidele viitamiseks, failide seostamiseks või oma registrites kasutamiseks. Dokumendi ID-d muuta ei saa.
 • Kuupäev – saate valida dokumendi kuupäeva.
 • Kehtivusaeg – saate valida dokumendi kehtivusaja lõpu. Nende andmete põhjal kuvatakse kõik dokumendid, mille kehtivusaeg on lõppenud või lõppeb lähema 30 päeva jooksul raportis “Lähenev aegumise tähtaeg”.
Kas juhendist oli abi?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
Please Share Your Feedback
How Can We Improve This Article?