Digiallkirjastamine Euroopa Liidus (EL) ja dokumendihaldusEuroopa Liit on vastu võtnud ühe päris tänuvaarse määruse, mis puudutab digiallkirjastamist. See kannab nime eIDAS ja selle kohaselt peavad Eestis antavaid digiallkirju tunnustama kõik EL-i liiksmesriikide avaliku sektori asutused. Samuti peavad Eesti riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted, mis pakuvad avalikku teenust, tunnustama ka teiste EL-i liiksmesmaade allkirju kui need on antud õiges vormingus.

See sama .BDOC laiendiga digiallkirjafail, mis praegu Eestis vaikimisi kasutusel ja enamlevinud on, rahvusvaheliselt tunnustatud siiski pole (nagu ka mitte selle eelkäija .DDOC), vaid EL-i riikide vaheliseks allkirjastamiseks tuleb valida .ASICE digiallkirjastamise vorming. See on digiallkirjastamise tarkvaras tegelikult valikuna olemas juba alates 2016 a veebruarist.

Euroopa Liidus kehtiva digiallkirja kontrollimiseks ja lahti tegemiseks tuleb laadida ID-tarkvara aadressilt installer.id.ee, mis kontrollib sertifikaadi väljastajat/usaldusväärsust ja ütleb ka kohe, kas antud allkiri on Eestis omakäelise allkirjaga võrdselt kehtiv või mitte.

Uuendage kindlasti oma ID-tarkvara, et anda ja kontrollida EL-i üleselt kasutatavat .ASICE vormingus digiallkirju! Kõiki allkirjastatud dokumentide tüüpe toetab Folderit dokumendihaldus nii dokumentide arhiveerimiseks kui kooskõlastusringide loomiseks. Samuti saab failidele mugavalt lisada metainfot ja meeldetuletusi.

Küsimuste korral, mis puudutavad ID-kaarti ja digiallkirjastamist, võib pöörduda: abi@id.ee

Allikas: RIA