folderit dokumendihaldus ja dokumendihaldurite ühingMeil on hea meel alates tänasest kuuluda Dokumendihaldurite Ühingusse, Eesti olulisimasse dokumendihalduse spetsialiste ühendavasse liitu. Dokumendihaldurite Ühing on asutatud 2004. aastal ning see on kokku kutsutud eesmärgiga korraldada ja jälgida dokumendihalduri kutse arengut ja kvaliteeti. Samuti on see koht, kuhu saavad pöörduda dokumendihalduse eriala puudutavate probleemidega teised organisatsioonid.

Dokumendihaldurite ühingu eesmärgid on:

  • dokumendihalduri kutse populariseerimine ja väärtustamine ühiskonnas
  • dokumendihaldurite kutsealase suhtlemise ja koostöö korraldamine
  • erialaste teadmiste ja kogemuste levitamine
  • dokumendihalduse alal tegutsevate isikute kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine
  • dokumendihaldurite huvide esindamine Eesti Vabariigi teadus- ja hariduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel
  • koostöö arendamine kõigi ühinguga sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega dokumendihalduse valdkonna edendamiseks Eestis.

Anname iga päev oma panuse dokumendihalduse arengusse Eestis ja loodame läbi Dokumendihaldurite Ühingu seda panust veelgi suurendada!