Posts from: Margit Solo

Asutuse arhiivitöö juhend. Kellele, miks ja kuidas.

november 15, 2022
Margit Solo

Suuremates asutustes (ja seega ka keerukamates arhiivides) on mõttekas välja töötada ja kinnitada asutuse arhiivitöö juhend. Väiksemad asutused ja ettevõtted, kus arhiivitöö ja dokumentide arhiivi liikumine on mõnevõrra lihtsam, võiksid olulised punktid lahti kirjutada asutuse dokumendihalduse korras eraldi peatükina.


Arhiveerimise loogikast ja arhiivi ülesehitamisest

Arhiveerimise loogikast ja arhiivi ülesehitamisest

oktoober 30, 2022
Margit Solo

Selleks, et üldse arhiveerimisega alustada, peaksime omale eelnevalt selgeks tegema mõned küsimused.


Dokumentide liigitusskeemi koostamisest (era)ettevõttele

oktoober 18, 2022
Margit Solo

Ka neile ettevõtteile, kes ei osuta avalikku teenust, soovitan alati luua dokumentide liigitusskeemi, kuigi seadus seda otsesõnu ei kohusta. See on praktiline ja igati kasulik analüüs, mille käigus kaardistame kõik dokumendiliigid, mis ettevõttes tekivad või mis meile saabuvad, samuti nende säilitustähtajad, juurdepääsupiirangud ja keskkonnad, kus dokumente peetakse.