Posts from: Maila Kukk

Digiteerimine digiteeritud failide säilitamine

Digiteerimine ja digiteeritud failide säilitamine

jaanuar 20, 2020
Maila Kukk

Seoses üleminekuga täisdigitaalsele dokumendihaldusele tuleb ettevõtetes aina rohkem läbi mõelda paberdokumentide digiteerimise ja digiteeritud failide säilitamise otstarbekas ning finantsiliselt optimaalne korraldus.