Posts with category: Dokumendihaldus

Metaandmed dokumendihalduses

Metaandmed dokumendihalduses

aprill 13, 2023
Kent, folderit.com

Dokumendihaldussüsteem (DHS) on oluline tööriist igale organisatsioonidele, eriti aga neile, kes peavad haldama suurt hulka dokumente. Metaandmete kasutamine aitab DHSis kasutajatel dokumente tõhusamalt leida ja korraldada.


Asutuse arhiivitöö juhend. Kellele, miks ja kuidas.

november 15, 2022
Margit Solo

Suuremates asutustes (ja seega ka keerukamates arhiivides) on mõttekas välja töötada ja kinnitada asutuse arhiivitöö juhend. Väiksemad asutused ja ettevõtted, kus arhiivitöö ja dokumentide arhiivi liikumine on mõnevõrra lihtsam, võiksid olulised punktid lahti kirjutada asutuse dokumendihalduse korras eraldi peatükina.


Arhiveerimise loogikast ja arhiivi ülesehitamisest

Arhiveerimise loogikast ja arhiivi ülesehitamisest

oktoober 30, 2022
Margit Solo

Selleks, et üldse arhiveerimisega alustada, peaksime omale eelnevalt selgeks tegema mõned küsimused.


Dokumentide liigitusskeemi koostamisest (era)ettevõttele

oktoober 18, 2022
Margit Solo

Ka neile ettevõtteile, kes ei osuta avalikku teenust, soovitan alati luua dokumentide liigitusskeemi, kuigi seadus seda otsesõnu ei kohusta. See on praktiline ja igati kasulik analüüs, mille käigus kaardistame kõik dokumendiliigid, mis ettevõttes tekivad või mis meile saabuvad, samuti nende säilitustähtajad, juurdepääsupiirangud ja keskkonnad, kus dokumente peetakse.


Kahefaktoriline autentimine (2FA)

veebruar 9, 2022
Kent, folderit.com

Tegeleme oma klientide andmete kaitsmisega iga päev. SSL-ühendused, 256-bitine andmete krüpteerimine, kolmekordne varundus, kontrolljäljed ja kohandatav paroolipoliitika mängivad igaüks selles oma olulist rolli.


Dokumendihaldus haridusasutustele

aprill 9, 2021
Kent, folderit.com

Iga haridusasutus, nii kool, lasteaed kui ka spetsialiseerunud õppeasutus, peab suutma hallata suurt hulka dokumente. Ning selleks on kahtlemata tarvis tööriista, mis aitaks andmete nõuetekohasel hoiustamisel, ligipääsuõiguste haldamisel ning andmete struktureerimisel.


Kuidas laadida üles kaustu?

veebruar 17, 2020
Mari Laatre, folderit.com

Kaustade, sh faile sisaldavate kaustastruktuuride üleslaadimine on täiesti võimalik. Pakkides oma arvutis oleva kaustastruktuuri ZIP-failiks saad selle Folderiti üles laadida ning süsteemis taas lahti pakkida!


Digiteerimine digiteeritud failide säilitamine

Digiteerimine ja digiteeritud failide säilitamine

jaanuar 20, 2020
Maila Kukk

Seoses üleminekuga täisdigitaalsele dokumendihaldusele tuleb ettevõtetes aina rohkem läbi mõelda paberdokumentide digiteerimise ja digiteeritud failide säilitamise otstarbekas ning finantsiliselt optimaalne korraldus.


Maila Kukk Folderiti dokumendihaldusspetsialist

PERSOONILUGU: Maila Kukk — dokumendi- ja arhiivihalduse ekspert

detsember 19, 2019
Joanna Laast

Maila Kukk on dokumendihalduse ja arhiivinduse ekspert, kelle tasemel teadmistega inimesi ei ole Eestis just palju.


Folderit dokumendihaldus Austraalias

Folderit alustas koostööd Fuji Xerox Austraalia ettevõttega

mai 29, 2019
Kent, folderit.com

Eesti dokumendihaldussüsteemi Folderit arendajad sõlmisid partnerluslepingu Fuji Xeroxiga, mis integreerib Folderiti nende Austraalias müüdavate skänneritega ja pakutavate teenustega.